ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ [อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก" [อ่าน : 32 ครั้ง]
 • อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือ... .[อ่าน : 53 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 280 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 16 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดี [อ่าน : 10 ครั้ง]

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจันทบุรี [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [อ่าน : 7 ครั้ง]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ฯ

ประชุมร่วมกันเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับส... [อ่าน : 63 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร "น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" [อ่าน : 223 ครั้ง]

ฝึกทักษะเกษตร "การขึ้นแปลงสามเ...

ฝึกทักษะเกษตร “การขึ้นแปลงสามเหลี่ยม” สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร [อ่าน : 187 ครั้ง]

"คุ้กกี้เนย" by PMT

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกทดลองทำคุ้กกี้เนย [อ่าน : 178 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่าน : 675 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 68 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 85 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน...

ในการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ [อ่าน : 484 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร...

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2/2562 [อ่าน : 254 ครั้ง]

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร...

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 1/2562 [อ่าน : 122 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 152 ครั้ง]

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศ...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 693 ครั้ง]

ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • สมัครเข้าทำงานร่วมโครงการ Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง[อ่าน : 454 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งว่าง .[อ่าน : 398 ครั้ง]
 • กรรมประมงเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรรมประมงเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ[อ่าน : 305 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน[อ่าน : 583 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าทั้งหมด
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 475 ครั้ง]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 430 ครั้ง]
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 426 ครั้ง]
 • เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออนไลน์ ฟรี เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC[อ่าน : 508 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน พ...

จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [อ่าน : 336 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน ต...

จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [อ่าน : 153 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน ก...

จดหมายข่าว ปีที่8 ประจำเดือน กันยายน 2562 [อ่าน : 177 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 18...

จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 [อ่าน : 167 ครั้ง]