ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 183 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 132 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 153 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 136 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 690 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 71 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสั...

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 44 ครั้ง]

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
6 หลักสูตรน่าเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6 หลักสูตรที่เปิดสอนให้พวกคุณได้เลือกเรียนต่อ [อ่าน : 350 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ

กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9... [อ่าน : 0 ครั้ง]

เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา

มหกรรมเลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” แวะมาเที่ยวชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ [อ่าน : 12 ครั้ง]

เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา

"เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา" งานที่รวบรวมพืชพันธุ์ สมุนไพรรวมถึงเมนูอาหารเป็นยาวิถีคนจันท์ [อ่าน : 9 ครั้ง]

ให้การต้อนรับและประชุมหารือฯ

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี... [อ่าน : 2 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔๔ [อ่าน : 3 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลคร... [อ่าน : 8 ครั้ง]

เข้าร่วมรับธงกับสถาบันวิจัยและ...

ผศ.ดร.บุณฑริกา สุมะนา ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมนักว... [อ่าน : 5 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
น้ำพริกเห็ดสมุนไพร

ส่วนประกอบสำคัญคือ “กระวาน” สมุนไพรท้องถิ่นแห่งเมืองจันทบูร [อ่าน : 2 ครั้ง]

น้ำพริกกะทิชอง

เมนูพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองเดิมในจันทบุรี ที่เรียกว่า “คนชอง” [อ่าน : 2 ครั้ง]

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาฯ

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 [อ่าน : 30 ครั้ง]

น้ำกระชายผสมน้ำขิงและน้ำมะนาวฯ

น้ำกระชายผสมน้ำขิงและน้ำมะนาว ผ่านกระบวนการ ฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UHT [อ่าน : 90 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า [อ่าน : 231 ครั้ง]

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 360 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 412 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน...

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ [อ่าน : 841 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโ... [อ่าน : 146 ครั้ง]

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก... [อ่าน : 169 ครั้ง]

การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้...

ในหัวข้อ เทคนิคและรูปแบบในการสอนออนไลน์ [อ่าน : 158 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ [อ่าน : 182 ครั้ง]

งานฟาร์ม ดู งานฟาร์มทั้งหมด
ประชุมกองทุนงานฟาร์ม

ประชุมกองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 81 ครั้ง]

แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

แผนกไม้ผลผสมผสาน แผนกปาล์มน้ำมันพอเพียง แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนกเกษตรอินทรีย์ และแผนกทุเรียนGAP สาขาว... [อ่าน : 105 ครั้ง]

แผนกไม้ผล ฯ

แผนกไม้ผล แผนกยางพารา แผนกปาล์มน้ำมัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ [อ่าน : 80 ครั้ง]

แผนกสัตว์ปีกฯ

แผนกสัตว์ปีก แผนกสุกร และแผนกโคนม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ [อ่าน : 74 ครั้ง]

คำสั่ง คณะฯ ดู คำสั่ง คณะฯทั้งหมด
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการ คำสั่งที่ 168/2565[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 167/2565[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 166/2565[อ่าน : 16 ครั้ง]
ประกาศ คณะฯ ดู ประกาศ คณะฯทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 14[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 12[อ่าน : 89 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 11[อ่าน : 92 ครั้ง]
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศ มหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 42[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 41[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 40[อ่าน : 56 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้ากน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 203 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงาน บริษัท PIXXOR [อ่าน : 164 ครั้ง]
 • สมัครเข้าทำงานร่วมโครงการ Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 245 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง [อ่าน : 829 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
ประจำเดือน เมษายน

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน เมษายน 2565 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ประจำเดือน มีนาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ประจำเดือน มกราคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2565 [อ่าน : 15 ครั้ง]