ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 206 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 154 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 138 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 171 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 153 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 729 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 86 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสั...

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 62 ครั้ง]

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
6 หลักสูตรน่าเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6 หลักสูตรที่เปิดสอนให้พวกคุณได้เลือกเรียนต่อ [อ่าน : 378 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ฯ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 0 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่... [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการ RMUTTO

โครงการ RMUTTO เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดแก่นักศึกษา [อ่าน : 9 ครั้ง]

อบรมสัมมนาพัฒนาฯ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา [อ่าน : 17 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 31 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 30 ครั้ง]

การจัดทำ MOU

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เข้าพบผู้จัดการบริษัท คูโบต้า จันทบุรี จำกัด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ

กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9... [อ่าน : 29 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ

ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 14 ครั้ง]

น้ำพริกเห็ดสมุนไพร

ส่วนประกอบสำคัญคือ “กระวาน” สมุนไพรท้องถิ่นแห่งเมืองจันทบูร [อ่าน : 20 ครั้ง]

น้ำพริกกะทิชอง

เมนูพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองเดิมในจันทบุรี ที่เรียกว่า “คนชอง” [อ่าน : 30 ครั้ง]

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาฯ

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 [อ่าน : 52 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า [อ่าน : 253 ครั้ง]

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 385 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 442 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน...

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ [อ่าน : 858 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 1 ครั้ง]

ตรวจประเมินคุณภาพฯ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 [อ่าน : 16 ครั้ง]

งานฟาร์ม ดู งานฟาร์มทั้งหมด
ประชุมกองทุนงานฟาร์ม

ประชุมกองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 99 ครั้ง]

แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

แผนกไม้ผลผสมผสาน แผนกปาล์มน้ำมันพอเพียง แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนกเกษตรอินทรีย์ และแผนกทุเรียนGAP สาขาว... [อ่าน : 127 ครั้ง]

แผนกไม้ผล ฯ

แผนกไม้ผล แผนกยางพารา แผนกปาล์มน้ำมัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ [อ่าน : 100 ครั้ง]

แผนกสัตว์ปีกฯ

แผนกสัตว์ปีก แผนกสุกร และแผนกโคนม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ [อ่าน : 90 ครั้ง]

คำสั่ง คณะฯ ดู คำสั่ง คณะฯทั้งหมด
 • คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คำสั่งที่ 269/2565[อ่าน : 2 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการ คำสั่งที่ 168/2565[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 167/2565[อ่าน : 23 ครั้ง]
ประกาศ คณะฯ ดู ประกาศ คณะฯทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 14[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 12[อ่าน : 106 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 11[อ่าน : 110 ครั้ง]
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศ มหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 42[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 41[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 40[อ่าน : 73 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้ากน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 199 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงาน บริษัท PIXXOR [อ่าน : 183 ครั้ง]
 • สมัครเข้าทำงานร่วมโครงการ Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 268 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง [อ่าน : 881 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
ประจำเดือน เมษายน

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน เมษายน 2565 [อ่าน : 41 ครั้ง]

ประจำเดือน มีนาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [อ่าน : 41 ครั้ง]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [อ่าน : 37 ครั้ง]

ประจำเดือน มกราคม

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2565 [อ่าน : 33 ครั้ง]