ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ขอเชิญร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2561[อ่าน : 54 ครั้ง]
ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด