กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ดู กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
งานเเถลงข่าวราชมงคลรักษ์เหลือง...

งานเเถลงข่าวราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 19 [อ่าน : 36 ครั้ง]

งานวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2563

งานวันเด็กเเห่งชาติปี 2563 [อ่าน : 36 ครั้ง]

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารเเล...

การเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร [อ่าน : 80 ครั้ง]

การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุน...

การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุนไพรเชิงธุรกิจ [อ่าน : 93 ครั้ง]

ผลิตภัณฑ์สาขา ดู ผลิตภัณฑ์สาขาทั้งหมด
เทมเป้ อาหารจากจุลินทรีย์

เทมเป้ อาหารจากจุลินทรีย์ [อ่าน : 33 ครั้ง]

ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง [อ่าน : 26 ครั้ง]

ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อ...

ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [อ่าน : 36 ครั้ง]

ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น

ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข่าวบริการวิชาการ ดู ข่าวบริการวิชาการทั้งหมด
เปิดโลกเทคโนโลยีชีวภาพ ณ โรงเร...

เปิดโลกเทคโนโลยีชีวภาพ ณ โรงเรียนเเกลงวิทยาสถาวร [อ่าน : 32 ครั้ง]

เทคนิคเเละผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลย...

ศึกษาดูงานเทคนิคเเละผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ [อ่าน : 84 ครั้ง]

อบรมการผลิตเครื่องสำอาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเครื่องสำอาง [อ่าน : 63 ครั้ง]

เทคนิคทางจุลชีววิทยาเเละการผลิ...

เทคนิคทางจุลชีววิทยาเเละการผลิตเครื่องสำอาง [อ่าน : 67 ครั้ง]

วิดีโอ ดู วิดีโอทั้งหมด
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

วิดีโอเเนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ [อ่าน : 57 ครั้ง]

การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืช

การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืช [อ่าน : 37 ครั้ง]

การตรวจวัดปริมาณเเอลกอฮอล์ในไว...

การตรวจวัดปริมาณเเอลกอฮอล์ในไวน์ [อ่าน : 28 ครั้ง]

การตรวจสอบคุณภาพของไวน์

การวัดปริมาณความหวานในไวน์ [อ่าน : 35 ครั้ง]

ศิษย์เก่า ดู ศิษย์เก่าทั้งหมด
นางสาวมดจรี ภูน้ำเย็น (พี่มด)

นางสาวมดจรี ภูน้ำเย็น (พี่มด) บริษัทยูนิคอร์ด จำกัด (ซีแวลู จำกัด มหาชน) [อ่าน : 30 ครั้ง]

นางสาว กรวิกา วงศ์ศรีทา (พี่แป...

นางสาว กรวิกา วงศ์ศรีทา (พี่แป๋ว) เทคโนโลยีชีวภาพรุ่น 5 หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริษัทเซ็นท... [อ่าน : 28 ครั้ง]

นาย กรกช จันหัวโทน (พี่มด)

นาย กรกช จันหัวโทน (พี่มด) บริษัท AkzoNobel Paint (Thailand) จำกัด [อ่าน : 31 ครั้ง]

นางสาว จนัฐฎา ชัยชนะ (พี่แต้ว)...

นางสาว จนัฐฎา ชัยชนะ (พี่แต้ว) บริษัท General Motor(Thailand) จำกัด [อ่าน : 25 ครั้ง]