ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ .[อ่าน : 243 ครั้ง]
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ .[อ่าน : 266 ครั้ง]
 • การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 .[อ่าน : 236 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 83 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักวิชาการเกษตรฯ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ[อ่าน : 124 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
 • ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ประกาศผลเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 89 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการทั่วไป[อ่าน : 94 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ [อ่าน : 103 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักวิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 108 ครั้ง]