ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -1 6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ [อ่าน : 142 ครั้ง]
  • สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการดำเนินากรแทนตำแหน่งที่ครบวาระ[อ่าน : 236 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง[อ่าน : 125 ครั้ง]
  • ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 สำหรับวุฒิ ปวส. สำหรับวุฒิ ปวส.[อ่าน : 200 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องก...

แนะนำสาขา [อ่าน : 192 ครั้ง]

กิจกรรมสาขา ดู กิจกรรมสาขาทั้งหมด
โครงการการบำรุงรักษาและการใช้ร...

ได้รับเกียรติจากบริษัท คูโบต้า จันทบุรี เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่... [อ่าน : 112 ครั้ง]

นายวิรัตน์ ขาวสร้อย รองคณบดีฝ่...

ได้รับเกียรติวิทยากรร่วมจาก บริษัท คูโบต้า จันทบุรี มาให้ความรู้และทักษะในการขับรถแทรกเตอร์แก่ผู้เข้... [อ่าน : 131 ครั้ง]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ม...

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผุู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม [อ่าน : 157 ครั้ง]

นายนนทวัช ที่รัก นักศึกษาชั้น...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รายการ งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล (สูบเดียว) ในการแข่งขันทัก... [อ่าน : 120 ครั้ง]

ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษา ดู ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษาทั้งหมด