ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 4[อ่าน : 105 ครั้ง]
  • ขอความร่วมมือกรอกข้อมมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้เดินทางในช่วงวัดหยุดปีใหม่ แจ้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน กรอกข้อมูลผู้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ หรือพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี[อ่าน : 116 ครั้ง]
  • ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)[อ่าน : 109 ครั้ง]
  • กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 60 ปี มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี[อ่าน : 107 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
เครื่องปอกมะพร้าว

[อ่าน : 99 ครั้ง]

สาธิการใช้เครื่องคัดแยกผลไม้ระ...

[อ่าน : 198 ครั้ง]

แนะนำการทำ LAB ความร้อน ของนัก...

[อ่าน : 149 ครั้ง]

แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องก...

แนะนำสาขา [อ่าน : 493 ครั้ง]

กิจกรรมสาขา ดู กิจกรรมสาขาทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและเข้า...

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564... [อ่าน : 88 ครั้ง]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโ...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) และปีที่3 (เทียบโอน) ลงปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเค... [อ่าน : 130 ครั้ง]

"3มหาวิทยาลัย​ รวมใจท้องถิ่น​...

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพ... [อ่าน : 160 ครั้ง]

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

วันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมงานวิจัย โครงการการพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งจากเศษผงถ่านมังคุดแบบอัตโนมัติสำ... [อ่าน : 159 ครั้ง]

ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษา ดู ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษาทั้งหมด
  • คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ตำแหน่งช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ[อ่าน : 184 ครั้ง]