ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -1 6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ [อ่าน : 23 ครั้ง]
  • สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหากรรมการดำเนินากรแทนตำแหน่งที่ครบวาระ[อ่าน : 25 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง[อ่าน : 14 ครั้ง]
  • ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 สำหรับวุฒิ ปวส. สำหรับวุฒิ ปวส.[อ่าน : 48 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องก...

แนะนำสาขา [อ่าน : 71 ครั้ง]

กิจกรรมสาขา ดู กิจกรรมสาขาทั้งหมด
นายนนทวัช ที่รัก นักศึกษาชั้น...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รายการ งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล (สูบเดียว) ในการแข่งขันทัก... [อ่าน : 19 ครั้ง]

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ...

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [อ่าน : 26 ครั้ง]

กิจกรรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

บรรยากาศการเรียนวิชาปฏิบัติการ...

บรรยากาศการเรียนวิชาปฏิบัติการเครื่องกล 2 [อ่าน : 65 ครั้ง]

ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษา ดู ข่าวรับสมัครงาน / สหกิจศึกษาทั้งหมด