ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สถาบัน ข้อตกลง บังคับใช้ สิ้นสุด ระยะเวลา ไฟล์
 ปี 2565          
ฑัณสถานเปิดทุ่งเบญจา บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 13 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 68 3 ปี
บริษัท เอสคิวที เทคโนโลยี จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 05 ต.ค. 65 06 ต.ค. 68 3 ปี
บรฺิษัท เมอริทไพร์ม จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 29 ก.ย. 65 30 ก.ย. 68 3 ปี
สมานฟาร์ม บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 14 ก.ย. 65 15 ก.ย. 68 3 ปี
FCRD FARM บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 14 ก.ย. 65 15 ก.ย. 68  3 ปี
 ปี 2563           
สมาคมเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 26 พ.ย. 63 27 พ.ย. 66 3 ปี
บริษัท ฟาร์มไทยแลนด์ จำกัด  บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 66 3 ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 66 3 ปี
บริษัท ดียู ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
และสมาคมศิษย์เก่ากระทิง
บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 66 3 ปี
สมาคมศิษย์เก่ากระทิง บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 66 3 ปี

บริษัท สปีด ฟริซซิ่ง แอนด์ เฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด และสมาคมศิษย์เก่ากระทิง

บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 66  3 ปี 
บริษัท อินโนฟาร์มเน็ตเวิร์ค จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 12 พ.ย. 63 13 พ.ย. 66  3 ปี 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 18 ก.ย. 63 19 ก.ย. 66 3 ปี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 10 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 66 3 ปี 
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ 12 ก.พ. 63  13 ก.พ. 66 3 ปี 
 บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  7 ม.ค. 63  8 ม.ค. 66  3 ปี  
 ปี 2562          
บริษัท นิวแลนด์เทคโนโลยี จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  23 พ.ค. 62 24 พ.ค. 68 4 ปี
บริษัท อะการ์วูด แพล้นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  16 ก.พ. 62 17 ก.พ. 68 4 ปี