ใบลงชื่อเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ / มหาวิทยาลัยฯ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ ครั้งที่18 (วันที่ 9-17 ก.พ. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตกรรมพื้นบ้านจันทบุรี (วันที่ 30 มี.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 7 พ.ค. 62) 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานงหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 พ.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย 62)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 3 ก.ค. 62)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพธารทอง (วันที่ 11 ก.ค. 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22 (วันที่ 28 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (หนึ่งคนให้ หลายคนรับ) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ส.ค.62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 - 11 ส.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 5 ก.ย. 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อมเกล้าฯ” (วันที่ 11 ก.ย. 62)
ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (วันที่ 13 ก.ย. 62)
ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันราชมงคลน้อมเกล้า (วันที่ 13 ก.ย. 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนา (ทอดกฐิน) (วันที่ 22 ต.ค. 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการcแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 21-26 ต.ค. 62)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป (เร่งรัด) (วันที่ 27 พ.ย. 62)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 63)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันะ์และนันทนาการ โครงการสานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 63)
ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 11 ม.ค 63)
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563 (วันที่ 15 ม.ค. 63)