ใบลงชื่อเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ / มหาวิทยาลัยฯ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ ครั้งที่18 (วันที่ 9-17 ก.พ. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตกรรมพื้นบ้านจันทบุรี (วันที่ 30 มี.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วันที่ 7 พ.ค. 62) 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานงหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 พ.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 มิ.ย 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 (วีนที่ 11 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22 (วันที่ 28 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 62)
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (หนึ่งคนให้ หลายคนรับ) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ส.ค.62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 - 11 ส.ค. 62)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อมเกล้าฯ” (วันที่ 11 ก.ย. 62)
ใบลงชื่อผูืเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (วันที่ 13 ก.ย. 62)
ใบลงชื่อผูืเข้าร่วมโครงการวันราชมงคลน้อมเกล้า (วันที่ 13 ก.ย. 62)