คำถามที่พบบ่อย
  การขอใช้ห้องเรียนต้องทำอย่างไร ?

     

   นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอใช้ห้องเรียน  ได้ที่ https://agro.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>> ดาวน์โหลด >>> สำหรับนักศึกษา แล้วทำการกรอก  ข้อมูล นำส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

 

   การขอแก้ I นักศึกษาต้องทำอย่างไร ?

     

    นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอแก้ I วิชาเรียน      ได้ที่ https://agro.chanrmutto.ac.th  หัวข้อ >>> ดาวน์โหลด >>> แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา แล้วทำการกรอก  ข้อมูลให้อาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ นำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

  

   สามารถทำเรื่องกู้ กยศ.ได้ไหม ? ผู้กู้รายเก่าสามารถกู้ต่อได้เลยหรือไม่ ?

     

     นักศึกษาสามารถทำเรื่องกู้ กยศ.ได้ และผู้กู้รายเก่าก็สามารถทำเรื่องกู้ต่อได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่         

     กองพัฒนานักศึกษา โทร.03930 7261-4 ต่อ 117 , 118

 

   สามารถหาซื้อเครื่องแบบนักศึกษาได้ที่ไหน ?

     

     หัวเข็มขัด กระดุม เนคไท สามารถซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     ส่วนเสื้อและกระโปรงสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไป

 

   ปฏิทินการศึกษาสามารถดูได้จากที่ไหน ?

     

     สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร https://agro.chanrmutto.ac.th

     หัวข้อ สำหรับนักศึกษา >>> ปฏิทินการศึกษา2561

 

   หากต้องการยืมอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

 

     สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องที่ได้เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร https://agro.chanrmutto.ac.th

     และติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 088-5122935 (พงษ์ศักดิ์)

 

   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ตราประจำมหาวิทยาลัย/คณะฯ ได้ที่ไหน ?

 

     สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร https://agro.chanrmutto.ac.th

     หัวข้อ ดาวน์โหลด >>> ตราสัญลักษณ์  หากต้องการไฟล์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 088-5122935 (พงษ์ศักดิ์)