โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาฯ

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561, เวลา 15:34 น. 679 ครั้ง Admin

 

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รูปภาพประกอบ :