การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560, เวลา 12:26 น. 358 ครั้ง Admin

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ตะวันออก เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

รูปภาพประกอบ :