การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน พฤหัส ที่ 26 เมษายน 2561, เวลา 11:16 น. 512 ครั้ง Admin

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ โดยคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร นำโดยท่าน ผศ.มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ศราวุธ จันทร์กลาง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ ประธานหลักสูตร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รูปภาพประกอบ :