การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน พฤหัส ที่ 3 พฤษภาคม 2561, เวลา 11:19 น. 456 ครั้ง Admin

     การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Electrical Engineering Network 2018 : EENET2018) ภาคใต้หัวข้อ “วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาให้ชาติก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ราชศุภมิตร อาร์. เอส. โฮเตล ( R.S. Hotel ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการประชุมเแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพประกอบ :