การประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560, เวลา 14:47 น. 338 ครั้ง Admin

วันที่ 26 พ.ค.60 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :