โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนการสอน

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561, เวลา 10:09 น. 341 ครั้ง Admin

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนการสอน : สอนอย่างไรให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ ยุคประเทศไทย 4.0

 

รูปภาพประกอบ :