โครงการเพิ่มศักยภาพวิชาชีพทางวิชาการและวิจัย

กิจกรรมบริหารคณะฯ วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561, เวลา 10:33 น. 318 ครั้ง Admin

 

โครงการเพิ่มศักยภาพวิชาชีพทางวิชาการและวิจัย : พัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอย่างไรให้มีคุณภาพ

 

รูปภาพประกอบ :