ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5"

แจ้งเวียน/ประกาศ วัน พฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561, เวลา 09:56 น. 109 ครั้ง Admin

ดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่นี้