การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 5 พฤษจิกายน 2561, เวลา 11:23 น. 424 ครั้ง Admin

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดย สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดการแข่งขัน ”การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561” กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี สรวิศ อินทร์น้อย นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

รูปภาพประกอบ :