ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงกำหนดการ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

แจ้งเวียน/ประกาศ วัน พฤหัส ที่ 30 พฤษภาคม 2562, เวลา 11:19 น. 73 ครั้ง Admin

 

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงกำหนดการ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<