ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563, เวลา 14:58 น. 241 ครั้ง Admin


ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ ห้อง LB5101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

 

รูปภาพประกอบ :