ทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการในโครงการ Pre-talent mobility

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 15 กันยายน 2563, เวลา 15:35 น. 267 ครั้ง Admin


ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นตัวแทนให้การต้อนรับทีมงานศูนย์อำนวยความสะดวก Talent mobility สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร. วรนุศน์ ทองพูล ผศ.ดร. กมลรัตน์ สมบุตร และทีมงาน ได้มาบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเตรียมตัวในการทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการในโครงการ Pre-talent mobility ที่ห้อง LB 5101 ซึ่งในครั้งนี้มีนักวิจัยของคณะ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ทางคณะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

>>คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

>>รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ<<

 

 

รูปภาพประกอบ :