ลงนามความร่วมมือ MOU

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563, เวลา 15:29 น. 203 ครั้ง Admin

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย


ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นำโดย ผอ.สิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และคณะ โดยกรอบความร่วมมือเป็นการร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาจากวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งสอง

---------------------------------------------------------

 

 

รูปภาพประกอบ :