กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 24 กันยายน 2563, เวลา 14:10 น. 190 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมจิตอาสา


ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ในการทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของคณะและพื้นที่โดยรอบ

------------------------------------------------ 

รูปภาพประกอบ :