พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 25 พฤษจิกายน 2563, เวลา 09:17 น. 180 ครั้ง Admin

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ 5 หน่วยงาน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- สมาคมศิษย์เก่ากระทิง โดย ดร. สุทัศน์ เวชโชติ ตำแหน่งนายกสมาคม
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดย นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ
- บริษัท อินโนฟาร์มเน็ตเวิร์ค จำกัด โดย นายบุญชิต ทองหัตถา ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
- บริษัท สปีด ฟริซซิ่ง แอนด์ เฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายรชตอานนท์ ภคพยุง ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- บริษัท ดียู ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายรชตอานนท์ ภคพยุง ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับสมาคมศิษย์เก่ากระทิง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับบริษัท อินโนฟาร์มเน็ตเวิร์ค จำกัด
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ บริษัท สปีด ฟริซซิ่ง แอนด์ เฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด และสมาคมศิษย์เก่ากระทิง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ
บริษัท ดียู ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมศิษย์เก่ากระทิง
ณ ห้องประชุมพวงสร้อย ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี
 
 
 
รูปภาพประกอบ :