ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 25 พฤษจิกายน 2563, เวลา 09:26 น. 162 ครั้ง Admin

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ฟาร์มไทยแลนด์ จำกัด 

 

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ฟาร์มไทยแลนด์ จำกัด โดย คุณสืบศักดิ์ รักษา กรรมการผู้จัดการ โดยกรอบความร่วมมือดังนี้คือ
1.บริษัทให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ ส่วนคณะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่บริษัทต้องการ
2. คณะและบริษัทร่วมกันทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 3.คณะและบริษัทร่วมกันแลกเปลี่ยนวิทยากรให้ความรู้ตามหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรตามกรอบความสามารถและศักยภาพของทั้งสองฝ่าย ซึ่งผลจากการการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ ต่อไป อนึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะ ตลอดจนอาจารย์จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย และทางคณะต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด กองสุข อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ประสานความร่วมมือมา ณ โอกาส นี้

---------------------------------------------------------------

 

รูปภาพประกอบ :