ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษจิกายน 2563, เวลา 09:41 น. 156 ครั้ง Admin


ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00- 10.00 น. ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ สมาคมเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคุณสรายศ พ่วงกระแสร์ กรรมการสมาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนพันธะกิจของคณะและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างต่อไป ในการลงนามในวันนี้ มีผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วม และทางคณะขอบคุณทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ประสานความร่วมมือในครั้งนี้

>>คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

>>รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ<<

 

รูปภาพประกอบ :