รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563, เวลา 15:36 น. 179 ครั้ง Admin

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563
ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เพื่อเพื่อตรวจสอบการบริหาร และระบบการบริหารจัดการในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ 1 อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

 

รูปภาพประกอบ :