เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563, เวลา 15:54 น. 254 ครั้ง Admin


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ช่วงบ่าย ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline ชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 โดย นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริการ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline ชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และรับชมการสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน(Inflight Safety Demonstration) โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มทร.ตะวันออก

 

 

รูปภาพประกอบ :