โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564, เวลา 15:03 น. 348 ครั้ง Admin

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี “ไก่ต้มกระวาน”

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี “ไก่ต้มกระวาน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการทำ ไก่ต้มกระวาน และมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
รูปภาพประกอบ :