โครงการอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อและไก่ไข่)

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 09:52 น. 192 ครั้ง Admin

 

โครงการอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อและไก่ไข่)

 

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนคณบดีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อและไก่ไข่) ซึ่งจัดโดยสาขาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อาจารย์ปาริชาติ ปุระมงคล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 2 ณ ห้อง LB 5101 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้คือ น.สพ. สักรินทร์ เนื้อทอง และ สพ.ญ. ปราง รอบคอบ ในการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รวม 100 คน

----------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

 

รูปภาพประกอบ :