เยี่ยมชมและพักทานกาแฟที่ร้าน Farmer Coffee

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564, เวลา 15:59 น. 146 ครั้ง Admin

 

เยี่ยมชมและพักทานกาแฟที่ร้าน Farmer Coffee 

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทาง ได้เข้ามาเยี่ยมชมและพักทานกาแฟที่ร้าน Farmer Coffee ร้านกาแฟ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี นายอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และบุคลากรอาจารย์ในคณะฯ ได้ให้การต้อนรับท่านอลงกรณ์ พลบุตร และคณะเดินทางเป็นอย่างดี

------------------------------------------------------------

 

 

 

รูปภาพประกอบ :