กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564, เวลา 16:08 น. 347 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา และมีวิทยากรบรรยาย คุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย ตำแหน่ง วิทยากรพิเศษ บริษัท JOBTOPGUN จำกัด โดยมีหัวข้อการอบรม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งานณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!! 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

รูปภาพประกอบ :