โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซก

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564, เวลา 11:40 น. 236 ครั้ง Admin

 

โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซก

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีได้จัดโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการและมีวิทยากรบรรยาย คุณลิลี่ แซ่ตั้ง และทีมงาน โดยมีหัวข้อการอบรม เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซกและกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซก
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

----------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

รูปภาพประกอบ :