โครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564, เวลา 14:45 น. 171 ครั้ง Admin

 

โครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 

ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ application ZOOM เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของคณะทั้ง 10 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 260 คน ทางคณะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

---------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

 

รูปภาพประกอบ :