เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564, เวลา 11:04 น. 130 ครั้ง Admin

 

พิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 มทร.ตะวันออก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สv โดยท่านประธานในพิธีได้วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร

โดยข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม และสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
 
-----------------------------------------------------------
 
รูปภาพประกอบ :