กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564, เวลา 11:26 น. 125 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนแผนธุรกิจ เพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน ณ ห้องsc1081 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

รูปภาพประกอบ :