วันสถาปนา 57 ปีวิทยาเขตจันทบุรี

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564, เวลา 16:37 น. 136 ครั้ง Admin

 

วันสถาปนา 57 ปีวิทยาเขตจันทบุรี

 

     11 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบรอบ 57 ปี โดยช่วงเช้า เวลา 06.00 น. มีการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาเขตจันทบุรี ได้แก่ องค์พระพิรุณทรงนาค ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ศวรนารายณ์ (เจ้าเขาน้ำตกกระทิง) หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเทพประทานอติพร อ.สอยดาว และ วัดตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และ ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งวิทยาเขตจันทบุรี ครบรอบ 57 ปี
 
     และเนื่องในโอกาสที่เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก เพื่อเปิดรับบริการห้องพัก และบริการห้องประชุม สัมมนา อย่างเป็นทางการ โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการธาตุ อธิปัญโญ จากวัดเทพประทานอติพร อ.สอยดาว ทำพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เดิมคือ โรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี (เกษตรกระทิง) ได้รับงบประมาณจัดตั้งเป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2507 มีนักเรียนรุ่นแรก 63 คน ครู 5 คน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 แต่การก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนการช่างสตรีจันทบุรี และได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี(เกษตรกระทิง) เมื่อปี พ.ศ.2508 และได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5 มีนักเรียน 120 คน ครู 11 คน ได้รับงบประมาณปี 2508 สร้างบ้านพักครูเพิ่ม 4 หลัง บ้านพักคนงาน 3 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง คอกสุกร 1หลัง และคอกไก่ 1 หลัง ต่อมา วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี และได้รับอนุมัติให้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา และได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะวิชา คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม
 
------------------------------------------
 
 
 
 
 
รูปภาพประกอบ :