โครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับอุดมศึกษาฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564, เวลา 16:43 น. 143 ครั้ง Admin

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้าปรึกษาหารือโครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับอุดมศึกษากับคณะฯ

 

ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย อาจารย์ปาริชาติ ปุระมงคล ร่วมต้อนรับ คุณจารุวรรณ ทองใบ เกษตรอำเภอจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฉกูฏ และบุคลากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือโครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและสานสัมพันธ์กิจกรรมในเครือข่าย การเกษตรครบวงจร ในการนี้ทางคณะขอขอบคุณทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นอย่างสูงที่นำเสนอกิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษาของคณะฯ

 

--------------------------------------------------------

 

 

รูปภาพประกอบ :