กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564, เวลา 09:41 น. 123 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดขึ้นทั้งรูปแบบ online และ onsite ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

อส่งกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขและสนุกกับ การเรียน เพียรพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด

----------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คลิก!!

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!