กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564, เวลา 10:09 น. 110 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในวันพุธที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมที่นิยมใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น Google meet Google classroom และ Microsoft teams เป็นต้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ และ อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี จาก คณะเทคโนโลยีสังคม มาให้ความรู้ ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ทางคณะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

-----------------------------------------------------------

 

รูปภาพประกอบ :