นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564, เวลา 10:14 น. 67 ครั้ง Admin

 

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลากะพงขาวสมุนไพร

 

นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จาก สาขาเทคโนโลยีโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนการอาหาร และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในโครงการวิจัยจันทบุรีโมเดล ในการบูรณาการส่งเสริมการทำประมงครบวงจร ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลากะพงขาวสมุนไพร
ในชุมชนบางสระเกล้า  จังหวัดจันทบุรี

-------------------------------------------------