พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564, เวลา 11:37 น. 27 ครั้ง Admin

 

-พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร-

 

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วรามิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมอ พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

------------------------------------------------