ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564, เวลา 11:44 น. 45 ครั้ง Admin

 

-ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี-

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาต ปุระมงคล ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------------------