กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564, เวลา 15:51 น. 21 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ "งานช่วยพ่อทำสวน" ครั้งที่ 6

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วรามิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ "งานช่วยพ่อทำสวน" ครั้งที่ 6 อีกทั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จันทบุรี
 
----------------------------------------------------
 
 
รูปภาพประกอบ :