เชิญชวนปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับตกแต่งลถานที่

แจ้งเวียน/ประกาศ วัน พฤหัส ที่ 21 กันยายน 2560, เวลา 14:45 น. 178 ครั้ง Admin

     ตามที่รัฐบาลได้เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชนในช่วง วัน'พระราช'พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม'หาภูมิ-พลอดุลยเดช นั้น
     เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่าน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับตกแต่งด้านหน้าส่วนราชการ สถานที่สำคัญ หน่วยงาน รวมทั้งประสาน ความร่วมมือและเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชน และประขาชนทั่วไปร่วมกันปลูกและประดับดอกดาวเรือง บริเวณ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือน
     จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

รูปภาพประกอบ :