รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งเวียน/ประกาศ วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560, เวลา 10:37 น. 155 ครั้ง Admin

 

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา