ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6 แห่ง [อ่าน : 164 ครั้ง]

เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 8 แห่ง [อ่าน : 148 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอ...

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ... [อ่าน : 82 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 63 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [อ่าน : 79 ครั้ง]