ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 71 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสั...

เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน งาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 เกษตรชายแดนแฟร์... [อ่าน : 44 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ ในปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม [อ่าน : 35 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ ที่ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย [อ่าน : 69 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว [อ่าน : 64 ครั้ง]

เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6 แห่ง [อ่าน : 253 ครั้ง]

เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 8 แห่ง [อ่าน : 234 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอ...

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ... [อ่าน : 189 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 145 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [อ่าน : 166 ครั้ง]