ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ

กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9... [อ่าน : 0 ครั้ง]

เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา

มหกรรมเลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” แวะมาเที่ยวชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ [อ่าน : 12 ครั้ง]

เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา

"เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา" งานที่รวบรวมพืชพันธุ์ สมุนไพรรวมถึงเมนูอาหารเป็นยาวิถีคนจันท์ [อ่าน : 9 ครั้ง]

ให้การต้อนรับและประชุมหารือฯ

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี... [อ่าน : 2 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔๔ [อ่าน : 3 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลคร... [อ่าน : 8 ครั้ง]

เข้าร่วมรับธงกับสถาบันวิจัยและ...

ผศ.ดร.บุณฑริกา สุมะนา ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมนักว... [อ่าน : 5 ครั้ง]

RMUT CON 2022

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน RMUT CON 2022 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya [อ่าน : 16 ครั้ง]

RMUT CON 2022

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน RMUT CON 2022 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya [อ่าน : 16 ครั้ง]

ให้การต้อนรับและสนับสนุนสถานที...

ให้การต้อนรับและสนับสนุนสถานที่ในการแถลงข่าว ให้กับทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ [อ่าน : 14 ครั้ง]

กรรมวิธีการผลิตน้ำพริกกะทิชองฯ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี "กรรมวิธีการผลิตน้ำพริกกะทิชอง"... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [อ่าน : 35 ครั้ง]

งานประชุมวิชาการกัญชาฯ

งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ไก่ต้มกระวานสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน... [อ่าน : 42 ครั้ง]

โครงการเทคนิคการทำงานวิจัยฯ

โครงการเทคนิคการทำงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ applicatio... [อ่าน : 34 ครั้ง]

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ...

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 ทางคณะฯได้ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอ... [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรมบูรณาการการแนะแนวฯ

กิจกรรมบูรณาการการแนะแนวการศึกษาต่อและอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการการอนุรักษ์ฯ

โครงการการอนุรักษ์ต้นคลุ้ม-คล้าเพื่องานจักสานในจังหวัดจันทบุรี โดยมีวิทยากรในการบรรยายคือ อาจารย์ปาร... [อ่าน : 39 ครั้ง]

งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26

พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน [อ่าน : 36 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาฯ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง 35 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาล... [อ่าน : 48 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาฯ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง 34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว... [อ่าน : 63 ครั้ง]

เตรียมความพร้อมก่อนออกฯ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยี... [อ่าน : 42 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ คือ เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล [อ่าน : 70 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ คือ นวัตกรรมอาหารแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลว จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ [อ่าน : 63 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ คือ "ช่วงเช้า วินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และช่วงบ่ายการป้องกันกำจัดโรคด้วยชี... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ "กิจกรรมการบริการสัญจรทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสุนัขและแมว“ [อ่าน : 50 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ "การสาธิตการผลิตเค้กมะปี๊ด จี๊ดจ๊าด" [อ่าน : 48 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ "การผลิตกระท่อมเชิงการค้า” จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร [อ่าน : 42 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ "การขยายพันธุ์บอนสี " จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์" [อ่าน : 53 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ "เลี้ยงปลาสวยงามอยู่บ้านต้านโควิด" จากสาขาเทคโนโลยีการประมง [อ่าน : 52 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

กิจกรรมบริการวิชาการ"คอมบูชา ชามหัศจรรย์" จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ [อ่าน : 50 ครั้ง]

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งท...

นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ และทีมผู้บริหาร มาเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะฯ [อ่าน : 43 ครั้ง]

ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับสำนักง...

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับสำนักงานพัฒนาวิท... [อ่าน : 54 ครั้ง]

เหลืองจันท์เกมส์

โครงการการแข่งขันกีฬา เหลืองจันท์เกมส์ [อ่าน : 71 ครั้ง]

ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับ ม.ราช...

ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับม.ราชมงคลตะวันออก จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มสินค้าเกษ... [อ่าน : 51 ครั้ง]

ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฯ

ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในนิทรรศการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในงานพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกฯ [อ่าน : 47 ครั้ง]

รายการคุยหลังข่าว

ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) [อ่าน : 60 ครั้ง]

FruitInnovationFair 2021

นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหาร ภายในงาน FruitInnovationFair 2021 [อ่าน : 92 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 180