ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 630 ครั้ง]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามง...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ... [อ่าน : 444 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหว้ดจันทบุรี [อ่าน : 893 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 490 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 1611 ครั้ง]

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเ...

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 #StartUpBusiness [อ่าน : 1568 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 1059 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1206 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิท...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ [อ่าน : 1016 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาล...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [อ่าน : 1229 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 2143 ครั้ง]

โครงกาพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่...

โครงกาพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ... [อ่าน : 595 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเต...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 944 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความพันธ์และเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา [อ่าน : 940 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ...

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 710 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ [อ่าน : 492 ครั้ง]

การประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ...

ประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร [อ่าน : 1823 ครั้ง]

ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ...

ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 855 ครั้ง]

พิธีแถลงข่าวงาน ราชมงคลรักษ์เห...

พิธีแถลงข่าวงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17 [อ่าน : 638 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [อ่าน : 782 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวั...

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561 [อ่าน : 727 ครั้ง]

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพั...

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี [อ่าน : 1355 ครั้ง]

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบค...

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสวนผลไม้ [อ่าน : 1286 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 3239 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2559

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 6396 ครั้ง]

การแข่งขัน ”กีฬาภายในคณะเทคโนโ...

การแข่งขัน”กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ ๑” [อ่าน : 1533 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 145